Брасинолиди


Категория на документа: Химия


Югозападен университет "Неофит Рислки"
Гр. Благоевград

Курсова работа

Тема: Брасинолиди (Brassinolide)

Изготвил: Проверил:

Брасинолиди - стимулиращи растежа стероиди, изолирани от Brassica napus (прашец от рапица).

Brassica napus

Брасинолидите са растителни хормони. Първият изолиран брасинолид е бил открит, когато е показано че прашец от рапица може да насърчи стволови удължения и клетъчно делене. Биологично активният компонент се изолира и е наречен брасинолид.

Екстракти от Brassica napus - прашец са докладвани да произвеждат нов стимулиращи растежа ефект, когато се прилага на малки шарени бобови растения. Части, които са активни в бобовите растения, второ междувъзлие, пораждат не само повишено клетъчноудължение, но и клетъчно делене.
Валидността на тези ранни доклади бе поставено под въпрос, тъй като биологична активност не е свързана с всяко едно чисто съединение.
След това, се показва , че изолирането на промотора на растеж се усложнява от присъствието на хроматографски подобни неактивни компоненти, които са идентифицирани като 6-D-глюкопиранозил естери на дълговерижни мастни киселини.

Брасинолида е първият и най-активния член от семейството на brassinosteroids (BS). Общи конструктивни характеристики са, A / B цис разтопен стероидни скелети, окислени функции в пръстена A, страничната верига и с много малко изключения на пръстен В. Всички естествено срещани "brassinosteroids" проявяват същите качествени ефекти като Brassinolide. Големината на биологичната активност е установено, че зависи от позицията и пространствената ориентация на хидроксилните групи в пръстен А, естеството на кислород функция присъства в пръстен В, конфигурацията на хирални центрове С22 и С23 и модела на заместване и конфигурация на хиралния център C24. Насочени са усилия за разработване на система QSAR, която позволява да се предскаже биологичната активност на дадено съединение.
Първият доклад на синтеза на Brassinolide се е появил кратко време след неговото характеризиране, и е последвано от много синтетични алтернативи, които се оказва, че функционализират от пръстените А и В, в сравнение с изграждането на страничната верига, която съдържа четири съседни хирални центрове. Най-честите изходни материали са стигмастерол и ергостерол.
Брасикастерол и "crinosterol", както и жлъчни киселини и производни прегненолон, са били успешно използвани в синтеза на BS.
Синтетично разработените процедури за синтеза на Brassinolide и неговите сродни съединения са били приложени за синтеза на съединения със структурни модификации, които варира от инверсия на конфигурацията на един или повече хирални центрове, до драстична промяна на страничната верига и / или на стероидния скелет. Изследването на биологичната активност на тези синтетични аналози на BS са се превърнали в мощен инструмент да се разбере начина на действие на съединенията това семейство.
"Ин витро" и поле експерименти са показали, че прилагането на BS и BS аналози осигурява защита срещу фитопатогени и стресови състояния, както и по-голямо производство на биомаса, което води до повишаване на качеството и добива на различни култури, като зърнени храни, бобови растения и плодове. Тъй като "Brassinolide" и неговите конгенери са естествени продукти, както и в изобилие в растителното царство, те не са изключени от обичайната диета на всички живи организми, и следователно не представлява "неестествено" добавка.
Тези факти правят това семейство съединения потенциално щадящи околната среда помощници на селскостопанската продукция.

Структури на "brassinosteroid analogues"

Figure

Figure

Brassinolide е един вид високо ефективен хормон, който може значително да улесни растежа на вегетативно тяло на растенията, както и оплождане.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брасинолиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.