Дезинфекция – видове, методи и контрол


Категория на документа: Химия


Дезинфекция - видове, методи и контрол

Съвременната антисептика се явява кмплекс от профилактични и лечебни мероприятия насочени към унищожаване или подтискане развитието на различни видове МК върху различни обекти от външната среда, кожа и лигавица. Средствата използвани в антисептиката се нар. Антисептици за най добре се смятата тези, които действатв малки концентраии без да нарушават биологичната активност на тъкан. Антисептичните средства се делят на химични, като те служат преди всичко за борбас МК намиращи се върху повърхноста на тялото могат да бъдат органични и неорганични; биологични - различните видове антибиотици и детокисиращи серуми.
Подложени на въздействието на антисептиците материалите се дезинфекцират, а самият метод се нарича дезинфекция.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ - това е процес при който се редуцира броят на патогенните МК върху различни обекти на външната среда,кожа и лигавица до безопасно за здравето ниво. Дезинфекцията не гарантира унищожаването на бактериалните спори.
Ефективноста на дезинфекцията зависи от:
- продължителноста на приложението
- температурата
- концентрацията на дезинфектанта
- вида и количеството на микробите и спорите
- наличието на протектиращи материали.
В зависимиост от целите и задачите дезинфеклцията се раделя на:
- профилактична (предпазна) - тя се провежда там където наличието на патогенни МК е крайно не желателни или съществува опастност от появата на огнище зараза, извършва се през определени интервали като част от противоепидимичен режим.
- огнищна дезинфекция - извършва се в огнището на заразата, цели унищожаването на патогенни МК във външната среда заобикаляща извора на заразата отделя прочинителите и контаминира(обезразява) обкръжаващата го обсановка.
- екуща дезинфекция - извършва се през времетраенето на болеста има за цел да унищожи заразното начало непосредствено след отделянето му от болния- екскрети секрети.
- заключителна(крайна) - извършва се след изписване на болния, преместването му или неговата смърт, в огнището на заразата.

Методи на дезинфекция - методите които се използват за обезразщяване се основават на биологични, механични, физични и химични въздействи върху МК.
1. механичен метод - в основата си се прилага най често като измиване, изпиране, подготовка на инструментариума, той е в основата на всяко обезразяван както с профилактична цел така и за огнищна дезинфекция. Почистването може да бъде сухо и мокро като всяка дезинфекция трябва да започне с ръчно отстраняване на замърсителите с големи размери. Това са ниско ефективни методи на дезинфекция.
- Мокро почистване - осъществява се с течаща вода или с мокра кърпа. Ефективноста му се повишава, когато прибавим и миещи препарати.
2. физичен метод - той е екологично чист безвреден за болният и персонала и се предпочита като по надежден и сигорен метод. Използват се различни физини агенти като слънчево лечение, ултравиолетови лъчи, ултра звук, ионизиращо лечение. В мед. практика най голямо значение има топлината под формата на изгаряне, обкаряне използва се в обгаряне н аинструменти в поливи условия, използване на дезинфекциозни камери с суха и влажна топлина.
- Влажна топлина - изваряване трябава да знаем че водата трябва да е завряла почти не се използва; Гореща вода (80- 93'С )- прилага се в миално дезинфекциозни машини за хирургични инструменти, шлангове за дихателна апаратура, болнино белйо или облекло , прибори за хранен и т.н. В тези мшини се комбинира процесите на почистванр, дезинфекция с гореща вода и изсушаване. Третираните обекти излизат готови за употреба или подготени за стерилизация.
- Суха топлина - използва се за стерилизация на медицински инструменти или лаболатурни изследване. Стандартната процедура е загряване до 160' - 180' С
- Ултравиолеови лъчи - инактивират МК във въздуха или повърхноста. Бактерицидни лампи, които се използват за редуциране на броят на МК в болничните стаи, операционните и реанимационните помещения, използват се за дезинфекция на вода.
- гама лъчи (йонизираща радиация) - те са с много ниска дължина изцяло проникват в обличеното тяло, отедлят с въ високи дози при разпадането на радиоактивни в-ва. Те немогат да разрушат на неудошевените предмети. Използват се за стерилизаци на мед. материали за еднократна употреба.
3. Химичен метод - намира най голямо приложение за дезинфекция и се основава на токсичното дейсти на различни химични съединеия върху микробната клетка. Химичните дезинфектанти трябва да отговарят на определени ...

- да са добре разтворими във вода и да оказват своето въздействие в кратки срокове

- да не са отровни или да са с минимален токсичен ефект

- да нямат алергозиращо действие

- да нямат миризма и да н увреждат дезинфектираните инструменти

- да са евтини и удобни за транспортиране
Химическите антимикробни методи влючват действието на химични агенти които могат да анхибират временно или трайно микрбният разтеж. Ефективноста зависи 1 СТР.
Химикалите които могат да се приложат безопасн върху човешките тъкани се определят като антисептици. Те редуцират броят на МК върху кожната повърхност, но не проникват в порите и космените фоликули. Премахването на микроби останали в кожата се изпиват с анти септичен сапун и четка. Най - често прилаганите дезинфектанти в практикаа се групират както следва:
- халоген съдържащи препарати
* хлорсъдържащи - те притежават широк спекрър на действие: бактерицидно, фун гицидно, вирусицидно, туберкулоцидно, спороцидно. Действа бързо но дразната кожата и лигавиците, имат силна миризма, не стабилни са при съхранение, имат корозидно действие и избелващи свойства. Прилагат се предимно за белйо, повърхности, екстрети и секрети, дезинфекция на питейна вода и канални води. Представители хлорамин, хипохлорир, презин и хлорна вар
* йодосъдържащи (йодофори) - имар широк спектър на действие включително изразена активност спрямо анаеробните МК и спори. Дезинфекциращото има действие по голям о спиртният разтвор на йода. Предстваите ли йода септ, бетадин, йодопирон,йодолан и др. Най често се използват за обезразяване наръце, кожата на оперативното поел, и при лечение на рани.
* Йод - употребява се под формата на 5% - ов спиртен разтвор Има дразнещо действие може да предизвика алергии. Спиртният разтвор трябва да бъде прясно приготвен защото бързо се изпарява и става по концентриран и може да се изгорим.
* Йод- бензин представлява 1гр. йод на кристали разтворен в 1000гр. Чист медицински бензин. Използва се за обработна на кожа в оперативното поле, за обработка на рани като по този начин кожата се обезмаслява и става възможно проникването на йода в дълбочина.
алкохоли - свойства - бактерицидни, фунгицидни, вирусицидни, туберкулоцидни Лесно се изпаряват, разтварят мазнините и имат почистващо действие. Нй добро действие има 70% алкохол, защото при по гялама КОНЦЕНТРАЦИЯ СПИРТА предизвиква коаголация на белтъка и неможе да проникне в дълбочина. Сприрт под 40% и над 95% нямат добър дезинфекционен ефект, прилагат се като кожни антисептици.
- ПАВ ()произлиза от латинското деергере - почистване. Това са сложни синтетични вещества със висока повърхностна активост, широко използвани в практиката, тъй като действат в млаки концентрации, неповреждат тъканите и имат бактерицидно действие. Приложение- за дезинфекция на инструменти чрез накисване, хгиенно измиване на ръце(хлорхексигин), за кожа и лигавици, включително устна и генитална
- окислители - широк спектър, действа в ниски концентрации при кратки експозии(времето на обработката), действието има се дължи на отделянето на кислород при съприкосновене с биологични тъкани, отделеният кислород има силно антисептично действие. Предтсваители : кислородна вода, 3% и 6% разтвор на водороден прекис, калиев перманганат (много бледов лилав р-р прилага се пр ... инфекции както и при уритрални и инфекции на кожата ) Възпламеливи и неустойчеви на студено, прилагат се веднага при изговане на разтвора.
- бигуаниди - притежаат добър бактерициден ефект срещу грам+ и грам- МК. Неунищожава спори. Те са едни от най добрите кожни антисепициди имат добро остатъчно действие до около6 часа след приложението им. Представители хибитам, хибискръб, идоскрб. Служат за промивка на рани, пикучен меур и влагалище.- водни разтвори. А апиртните разтвори служат за измиване на ръце, медицински инструментарим, термолабилни материали и повърхности
- Комбинирани съчетават няколко активни субстанци алдхиди, алкохоли, окислители, бигуаниди и др. Това обуславя тяхното широко спектърно действие, прилагат е при ниски концентрации и кратки експозиции. Подходящи са за обезразяване на всички обекти с епидемологично значени.Съхранение при температура 10 - 15'С
- биологичен метод - има важно приложение като профилактично дезинфекциозен метод. Използват се специални бактерии, които разграждат органичните вещества и ги превръщат във въглероден диоксид. Използа се за обезразяване на водата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дезинфекция – видове, методи и контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.