Доклад по химия и опазване на околната среда - мазнини


Категория на документа: Химия


 Професионална гимназия по телекомуникации гр.софия

Химия и опазване на околната среда

ДОКЛАД

ТЕМА: Мазнини

Рецензия:

РАЗРАБОТИЛ: Проверил:

гр.София
Найден Василев 01.06.2014г. Камен Радев
N 15 IX Д клас

Кратки сведения
Мазнините наред с въглехидратите и белтъците изграждат растителните и животинските организми. Те са основни източници на биологична енергия.
При разграждането им се образува голямо количество вода, което е ключово за животните спящи зимен сън или за тези , живеещи в пустинни условия. Мазнините изпълняват множество биологични функции, главно като резервен хранителен запас и термоизолиращ материал.

Състав и строеж

В началото на XIX век френският химик М. Шеврьол установява състава на мазнините. Той нагрял мазнина заедно с вода в присъствие на натриева основа и получил глицерол и висши мастни киселини.
Няколко десетилетия по-късно М. Бертло, също френски химик, успява за първи път да синтезира мазнини чрез естерификация на глицерол с висши мастни киселини.

C3H5 (OH)3 + 3HOOCC17H35 → C3H5OOCC17H35 + 3HOH

Освен естери на глицерола природните мазнини съдържат още в малки количества свободни киселини и някои маслоразтворими вещества - витамини А, Д и Е, багрила, някои вещества със специфична миризма. Съставът на мазнините влияе върху свойствата им.

Физични свойства

Според състава си мазнините притежават различни свойства. При стайна температура те са течни или твърди вещества, а по произход са животиснки и растителни. Мазнините са по - леки от водата и неразтворими в нея. Разтварят се в органични разтворители. При загряване твърдите мазнини най - напред омекват, а в последствие се стапят. При по - висока температура мазнините се разлагат, при което се получава веществото акролеин, което има канцерогенно действие.
Химични свойства

Хидролизни процеси:

Както всички естери и мазнините се разлагат под действието на водата като образуват глицерол и висши мастни киселини:

C3H5 (OOCC17H35)3 + 3HOH → 3C17H35COOH + C3H5 (OH)3

Хидролизата на мазнините е обратим процес. Когато хидролизата се провежда под действие на алкална основа, се получават алкалните соли на висшите мастни киселини (сапуни). Реакцията се нарича осапунване:

C3H5 (OOCC17H35)3 + 3NaOH → 3C17H35COOHNa + C3H5(OH)3
Хидриране:

Друг важен процес е хидрирането на мазнините. То се извършва с течни мазнини, които са смес от естери на ненаситени киселини. Процесът протича при загряване в присъствие на катализатор Ni:

C3H5 (OOCC17H33)3 + 3H2 → C3H5 (OOCC17H35)3

Добиване
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по химия и опазване на околната среда - мазнини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.