Елементът Бор. Съединения на бора с водорода, кислорода, азота, металите и техните свойства.


Категория на документа: ХимияПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФАКУЛТЕТ
ХИМИЧЕСКИ

КУРСОВА РАБОТА
КАТЕДРА: НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

Бор. Съединения на бора с водорода, кислорода, азота, металите и техните свойства.

Изготвил: Мариела Тр.Герова Ръководител катедра:............
Фак.номер:1305571002 /Доц. Д-р К. Гавазов/
I-ви курс, редовно обучение Научен ръководител: ............

/Гл.ас. Д-р Г.Тончева/

Пловдив, 2014

Съдържание:
I.Увод..................................................................................3
II.Бор......................................................................................................5
II. Получаване......................................................................6
III. Физични и химични свойства...........................................7
IV. Взаимодействие с прости вещества...................................9
IV. Съединения на бора.........................................................9
IV. Окиси и хидроокиси........................................................9
IV. Хидриди.......................................................................10
IV. Бориди........................................................................13
IV. Борен оксид..................................................................16
V. Борни киселини.............................................................17
V. Ортоборна киселина......................................................17
V.Метаборна киселина.......................................................18
VI. Борати.......................................................................18
VI. Боракс........................................................................19
VII. Борни халогениди........................................................21
VIII. Борен нитрид............................................................22
IX. Боразотоводородни съединения......................................23
IX. Боразин......................................................................23
X. Борни карбиди..............................................................24
XI. Любопитни факти....................................................................24
XII. Литература...............................................................................30
Увод
13(IIIA) ГРУПА
Въведиение

Групата включва елементите бор, B, алуминий, Al, галий, Ga, индий, In, талий, Tl. Съединенията на бора за познати още в древността. Бораксът, Na2B4O7.10H2O, е използван за получаване на глазури и борсиликатни стъкла. Онечистен бор е получен от Деви, а също и Гей-Люсак и Тенар в 1808г., но едва в 1892г. При редукция на B2O3 с Mg Моасан е получил бор с чистота 95-98%. Името на бора (boron) е предложено от Деви. Целта му е била да посочи източника на получаване на елемента и приликата му с въглерода т.е bor(ax+carb)on.

Алуминият е получил името си от двойната сол KAl(SO4)12.H2O, която е използвана в древна Гърция и древен Рим като стипца (alumen( лат.) - стипца). Хъмфри Деви не е успял да получи метален алуминий, но е предложил наименованието "alumium", а след това "aluminium". Скоро названието било изменено на "aluminium" и понастоящем тази форма се използва навсякъде с изключение на Съединените щати, тъй като в 1925г. Американскоро химическо дружество взело решение да използва само името "luminium".

Онечистен Al е получен за първи път опри взаимодействие на калиева амалгама с AlCl3от датския учен Оерщедт. Методът е подобрен от Вьолер в 1827г. Той е използвал метален калий. Първият промишлен метод за получаване на алуминий е създаден от Сент Клер Девил в 1854 г. Той е използвал като редуктор метален натрий. В същата година той и (независимо от него) Бунзен са получили алуминий чрез електролиза на стопен NaAlCl4. По това време алуминият е бил толкова скъп, че на Парижкото изложение в 1855 г. той е бил изложен заедно със скъпоценните камъни. В края на 19 век цената на Al е намаляла повече от 1000 пъти и поради поевтиняването на електрическия ток след създаването на динамото ( Сименс, 1870 г.) и на метод за електролиза Al2O3, разтворен в стопен криолит, Na3AlF6 (Херолт, Франция и Хол, САЩ). В резултат на това производството на алуминий се увеличило и през 1893г. са произведени над 1000 тона.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементът Бор. Съединения на бора с водорода, кислорода, азота, металите и техните свойства. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.