Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: Химия


ХИМИЧНИ ВРЪЗКИ. ХИБРИДИЗАЦИЯ

Връзката между химичните елементи (химично свързване) има електростатична природа и се осъществява чрез взаимодействието между външните (валентни) електрони, които в по-голяма или в по-малка степен свързват положително заредените ядра на атомите.

Типът и свойствата на химическата връзка се определят от електpоотрицателността на елементите, участващи в нейното образуване.

Представите за строежа и особеностите на химичните връзки между различните атоми са необходимо условие за разбиране строежа на химичните съединения и какви свойства (химични и физични) проявяват те.

1. Електроотрицателност на елементите
* Електpоoтрицателност () - способността на атома да задържа най-външните (валентни) електрони. Тя се определя от степента на привличане на електроните на положително заредени ядра.

Това свойство се проявява в химичните връзки като преместване на електроните към по-електроотрицателния атом.

Eлектроотрицателността на атомите, участващи в образуването на химични връзки е един от основните фактори, който определя не само типа, но също и свойствата на тази връзка и по този начин влия върху характера на взаимодействието между атомите в химични реакции.

В скалата на относителните електроотрицателности на елементите Л. Полинг подрежда металите и елементтите-органогени в следния ред:

Елемент
K
Na
Li
Mg
H
S
C
J
Br
Cl
N
O
F

0.8
0.9
1.0
1.2
2.1
2.5
2.5
2.5
2.8
3.0
3.0
3.5
4.0


Елeктроотрицателността на елементи се увеличава от ляво на дясно по периоди и отдолу нагоре по групи в периодичната таблица на Д. Менделеев.

2. Основните типове химични връзки
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.