Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: Химия9. Опредлете типа на хибридизация на атомите на въглерода в молекулата:
1
2
3
4
CН3 
СН =
СН 
СН2  ОН

Отговор 1 : 1 - sp2, 2 - sp, 3 - sp, 4 - sp2
Отговор 2 : 1 - sp3, 2 - sp2, 3 - sp, 4 - sp3
Отговор 3 : 1 - sp3, 2 - sp2, 3 - sp2, 4 - sp3
Отговор 4 : 1 - sp2d, 2 - sp2, 3 - sp2, 4 - нехибридизиран

10. В кои случаи ковалентната връзка се образува:

а) по донорно-акцепторен механизъм;

б) по обменен механизъм?
I. H + H  H2
II. CH3NH2 + HCl  [CH3NH3]+ Cl
III. CH3OH + H+  CH3O+H2
IV. C + 2H2  CH4

Отговор 1 : а) II, III; б) I, IV
Отговор 2 : а) I, IV; б) II, III
Отговор 3 : а) II, III, IV; б) I
Отговор 4 : а) II; б) I, III, IV
11. Кои електронни формули съответстват на съоединенията с кратни (сложни) връзки?

Отговор 1 : А, Г
Отговор 2 : А, Б
Отговор 3 : Б, В, Г, Д
Отговор 4 : Б, В, Д
12. В кои молекули има делокализирани -връзки?
* а) CH2=CHCH2CH=CH2
* б) CH2=CHCH=CH2
* в) CH2=CH2
Отговор 1 : а, б
Отговор 2 : б, в
Отговор 3 : б
Отговор 4 : а
13. Посочете съединенията, в които има атоми водород, способни да образуват водородна връзка:
* а) CH3OCH3
* б) CH3NH2
* в) CH3CH3
* г) CH3OH

Отговор 1 : а, гСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.