Химичният елемент мед (cu) и съединенията му


Категория на документа: Химия
Национална
природо-математическа гимназия
"Акад. Любомир Чакалов"

Курсова работа

На тема

Химичният елемент Мед (Cu)
и съединенията му

Разработил: Даниела Цанова, 9г клас
Преподавател: Татяна Апостолова

София 2009

Съдържание

* Увод
* История
* Произход на наименованието
* Местонахождение в природата
* Добив
* Приложение
* Физични свойства
* Химични свойства

o Взаимодействие с прости вещества

o Взаимодействие с химични съединения
* Съединения на медта
o Меден оксид CuO
o Меден дихидроксид Cu(OH)2
o Меден сулфат CuSO4
o Димеден оксид Cu2O
* Биологична роля
* Екологична роля

Увод.

Медта е химичен елемент, метал с пореден номер Z=29 в периодичната система на Менделеев и символ Cu. Елементът се намира в 1Б група, четвърти голям период. Атомите на този елемент имат по един електрон във външния си електронен слой и по 18 електрона в разположения под него електронен слой. Атомите на елементите от 1Б група задържат по-здраво валентните си електрони в сравнение с атомите на 1А група и имат по-слаба химична активност от тях. Медта е слаб редуктор. Атомите на медта имат сравнително малък атомен радиус.

* Ar =63,546;

* Електронна конфигурация на валентните подслоеве - 3d104s1 ;

* Агрегатно състояние - твърдо;

* Плътност - 8920 kg/m3 ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химичният елемент мед (cu) и съединенията му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.