Химия на околната среда


Категория на документа: Химия


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра Обща и неорганична химия

Курсова работа

Тема:
ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЪДЪРЖАНИЕ

Химия на околната среда.......................................................................3
1. Земната атмосфера........................................................................4
1.1. Райони на атмосферата...............................................................4
1.2. Компоненти на атмосферата........................................................5
1.2.1. Азот в атмосферата....................................................................7
1.2.2. Кислород в атмосферата............................................................10
2. Външните пласти на атмосферата.....................................................11
2.1. Фотодисоциация.....................................................................11
2.2. Фотойонизация.......................................................................13
3. Озон в горната атмосфера..............................................................13
4. Химия на тропосферата.................................................................22
4.1. Серни съединения и киселинни дъждове.......................................23
4.2. Въглероден оксид.....................................................................26
4.3. Азотни оксиди и фотохимична мъгла............................................26
4.4. Изпаряване на водата, въглероден диоксид и климата........................28
5. Световният океан..........................................................................30
5.1. Морската вода..........................................................................30
5.2. Обезсоляване...........................................................................31
6. Сладка вода.................................................................................32
6.1. Разтваряне на кислорода и качеството на водата..............................33
6.2. Обработка на градските водни резервуари......................................33
Използвана литература........................................................................36

ХИМИЯ

НА

ОКОЛНАТА СРЕДА

През декември 1997 година, представители от 130 нации се срещат в Япония за да обсъждат въздействието на човешката дейност върху глобалното затопляне. Пет години по-рано представители от 172 страни бяха се срещнали в Рио Де Женейро, Бразилия, за Конференция на Съединените Нации върху Околната среда и Еволюцията- конференция, която още се знае като Земна Конференция. И двете срещи се фокусираха върху една от най-важните страни на съвременната химия- ефектите от човешката дейност върху нашата атмосфера.

Икономическият растеж на обществото много зависи от развитието на химията. Много от химичните процеси обаче са изключително вредни за околната среда. Както знаем, атмосферата и хидросферата осигуряват живот на нашата планета. Следователно, управляването на процесите в околната среда, и по този начин подобряването на нашия живот е важна задача на нашето време. Целта на дадената курсова работа е да разгледа природата на процесите в атмосферата и хидросферата, и да покаже някои от начините по които ние влияем отрицателно на тях и как това може да бъде предотвратено.

1. Земната атмосфера

1.1. Райони на атмосферата

В тази част на работата ще бъдат разгледани някои важни характеристики на атмосферата на Земята. Температурата на атмосферата варира в сложно съотношение като функция на височината. Атмосферата е разделена на четири района, които се различават по своя температурен профил. Над земната повърхност, в тропосферата, температурата обикновено намалява и на високите места достига минимума от около 215 К за около 12 km. Дъждовете, ветровете, бурите - това са процеси, протичащи в тропосферата. Търговски реактивен самолет типично лети около 9 km (30,000 стъпки) над Земята, така че да се приближи до горния лимит от тропосферата, което ние наричаме тропопауза.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химия на околната среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.