Хром и неговите съединения


Категория на документа: Химия


 НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА (С ЛИЦЕЙ С ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА)

Учебен предмет: Химия и опазване на околната среда

Хром и неговите съединения

Курсова работа

Изготвила: Учител:.......................

София, юни 2013 г.
Съдържание

I. Исторически бележки и произход на наименованието

През 1797 г., изследвайки минерала крокоит, френският химик Л. Н. Воклен получил ново труднотопимо вещество. Елементът, който го изграждал, нарекли хром, поради това че образува съединения с различни ярки цветове (от гръцката дума "хроме" - цвят, боя).
II. Строеж на атома

Поредният му номер е Z = 24. Броят на протоните му е p+ = 24 и броят на електроните му е e- = 24. Електронната му конфигурация е 1s²2s²2p63s23p63d54s1. Електронната му обвивка има 4 слоя.
1. Място на елемента в периодичната систeма

Хромът е първият елемент от VIБ група. В тази група се намират също и молибдена и волфрама. Намира се в IV период. Поредният му номер е Z = 24. Атомната му маса е 51.99. В съединенията си Cr проявява различни степени на окисление. Най-характерните са +2, + 3 и +6.
2. Изотопи

Хромът има 4 стабилни изотопа с масови числа 50Cr, 52Cr, 53Cr и 54Cr. Най-разпространен е изотопът 52Cr.
III. Разпространение и получаване
1. Разпространение

Хромът се отнася към добре разпространените в земната кора химични елементи. Среща се само в съединено състояние. По-важните минерали, съдържащи хром са хромит -FeO.Cr2O3, крокоит-PbCrO4 и хромова охра -Cr2O3. Хромът се среща в някои алуминиеви минерали, като корунда.
2. Получаване

Хром най-често се получава от минерала хромит по следния начин:
* чрез редукция с Al (аломинотермия). Отделената топлина стапя получения хром, след което той се подлага на по-нататъшна обработка.
* чрез редукция с кокс. В този случай се получава сплав ферохром (60% Cr), която се използва направо за хромиране на стомана:

t°C

FeO.Cr2O3 + 4C -› 2Cr+Fe + 4CO

ферохром
* Чрез стапяне със сода или алкална основа. През стопилката се продухва въздух в резултат на което Cr2O3 се окислява до хромат. В кисела среда полученият Na2CrO4 се превръща в дихромат Na2Cr2O7. Последният се редуцира с въглерод или сяра до Cr2O3, от който чрез редукция се получава хром.
IV. Просто вещество
1. Физични свойства:

Хромът е бял, блестящ метал с висока плътност ( Pcr = 4,14 g/cm3 ) и с висока температура на топене ( Т.т.cr = 1890°C) и кипене. Физичните свойства на Cr силно зависят от наличието на примеси. Например техническият хром, който съдържа примеси, има по-ниска температура на топене и много висока твърдост. Чистият хром е пластичен. Хромът притежава всички характерни свойства за металите - добър електро и топлопроводник.
2. Химични свойства:

Проявява слаба химическа активност. Доказателство за това са стойностите на стандартните електродни потенциали: Е°

( Cr3+ /Cr) = - 0,744 V
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хром и неговите съединения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.