Класификация и видове спектрометри в атомната емисионна спектрометрия


Категория на документа: Химия


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

•НЕОФИТ РИЛСКИ•

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Класификация и видове спектрометри в атомната емисионна спектрометрия- монохроматори,полихроматори.Дифракциона решетка.

Изготвили: Проверил:
Борис Костадинов гл.ас. д-р П. Петрова
Георги Мичев

Благоевград

2014

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ НА КУРСОВАТА РАБОТА

I. Теоретична част

1. Видове спектрометри

1.1 Линейни спектри

1.2 Ивични спектри

1.3 Непрекъснати спектри

2. Полихроматор

3. Монохроматор

4. Дифракциона решетка.

II. Изводи

III. Литература

РЕЗЮМЕ НА КУРСОВАТА РАБОТА Настоящата курсова работа има за цел да изясни какво представляват. Класификация и видове спектрометри в атомната емисионна спектрометрия- монохроматори,полихроматори.Дифракциона решетка.

Теоретична част
Спектър на даден обект, е диапазонът на
електромагнитното излъчване, който той
излъчва (емисионен ), отразява, пропуска
или поглъща (абсорбационен).
Сър Исак Нютон пръв използва думата
"спектър" (от apparition, apparel - явявам
се) през 1671 година, при описание на
своите оптически експерименти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класификация и видове спектрометри в атомната емисионна спектрометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.