Лекции по биохимия


Категория на документа: Химия


Тема 3 Пептиди
* Пептидите са поликондензационни продукти получени чрез отделяне на молекула вода от аминната и карбоксилна група от съседно свързани амино киселини
Терминат пептид и пептидна връзка е въведен от E Fischertazi функционална група съдържа Пе Пи спрегната система
Дължината на С-Н пептид " на чистата С-Н връзка " е 0.143 нано метра, тези стойности показват че С-Н връзката в пептидите има частично двоен характер. Обикновенно в 1-я край веригата съдържа свободна амино група а в другия карбоксилна, пептида на който пренадлежи амино групата се нарича [.....] . Полипептида се разглежда като производен на С крайната амино киселина а наименованието се образува от Н крайната амино киселина и амино киселините се наименуват с окончание ИЛ съгласно тяхната последователност
Много важен полипептид е инсулина той е пептиден хормон , кристално състояние ,инсулина е открит през 1926 година от Hans Abel и е уточнена молекулната му маса 5733 , на практика за граница между полипептидите и белтъците се взема молекулната маса на инсулина всички пептиди с по-висока молекулна маса се наричат белтъци
БЕЛТЪЦИ
* Класификация -белтъците се класифицират според химичният си състав и по морфологични признаци .според химичният си състав се разделят на : протеини (protos - първичен) простите белтъци са изградени само от амино киселините , сложните белтъци освен от амино киселини съдържат и ниско молекупен компонент като хатероциклично съединение витамин или метален йон. По своите морфологични признаци също се делят на 2 групи : фибрилни (влакнести) глобулни (кълбовилни) . Фибрилните белтъци са слабо разтворими във вода и образуват вискозни разтвори ,те са "" строителен материал "" на живите тъкъни : кератин - (кожа, нокти ) , миозин - (мускул), колаген (сухожилия), глобулните белтъци са разтворими във вода, тяхната роля е свързана с поддържане на жизнената дейност, към тях се отнасят всички ензими, анти телата и хормоните белтъци
* Структури - намиране строежа на белтъчната молекула е сложна и трудна задача ,тя е свързана с високата молекулна маса ,сложната структура и чувствителността към външни въздействия. Различията в белтъчните молекули е свързана не от изграждащите амино киселини а от начина на подреждането им. основен проблем е намирането на последователността на амино киселините или така наречената "" секвенция "" - sequential - последователност. секвенцията на всеки белтък е уникална и е заложена в генетичната програма .Вида, броя и последователността на свързване на алфа амино киселинните остатъци във веригата определя парвичната структура на белтъка.
* Тези взаимодействия водят до 2 типа нагъвания : алфа спирала и : бета структура (нагънат лист ) . в алфа спиралата водородните връзки се образуват в рамките на една полипептидна верига, а в бета структурата между полипетидни вериги
Известна е още 1 структура - структура от колагенов тип .Полипептидните вериги заемат термодинамично най-изгодната комформация по-различен начин. oсвен водородни връзки между полипептидните вериги съществъват и др. взаимодействия като:
* Хидрофобни взаимодействия
* Йонни
* Образуване на дисулфидни мостове
* Естени връзки
Тези по високи степени на взаимодействия които определят пространствената структура на белтъците се наричат третична структура
Установено е че повечето белтъци с молекулно тегло над 50 000 са изградени от 2 или повече пептидни вериги (протомери ) .те са свързани с нековалентни връзки .всеки потомер си има собственна първична, вторична и третична структура. По този начин всяка белтъчна молекула се състои от няколко протомера свързани по-между си с образуване на четвъртичната структура на белтъците. При определени условия белтъка се дисоциира след което може и да се АСОЦИИРА (пример - алдолаза с молекулна маса 150 000 при pH около 3 се дисоцира около 3 протомера с молекулна маса 50 000 , а при pH 7 отново се асоциира , по този начин отново се възтановява нативната структура (nativus - истински) изменението на конформацията на молекулата което не е свързано с разкъсване на ковалентни връзки от първичната структура се нарича денатурация на в-вото .)
Денатурацията е процес на разрушаване на вторична, третична и четвъртична структура без да се засяга първичната. В денатурирано състояние белтъка губи биологичната си активност

Биологични функция на белтъка
* Структурни - белтъците изграждат една или др. структура . Основния структурен белтък е колагена
* Пластична - белтъците могат да се трансформират в други съединения ,изграждащи клетките ,някой аминокиселини участват в изграждането на поринови и пиримидинови бази .Белтъците могат да се разграждат до въглехидрати или мазнини .
* Енергийна - белтъците се окисляват в организма , 1 грам белтък отделя 4 килокалории, ежедневно се разграждат от 20 до 100 грама белтък ( в зависимост от диетата и трудовият режим)
* Каталитична - повечето от белтъците са ензимни , те действат като високо специфични катализатори в биологичните процеси
* Транспортна - белтъците пренасят лекарственни вещества, витамини и други
* Буферна - е резултат на метаболитните процеси често се образуват киселини които намаляват киселинноста на ензимите. Белтъците са тези които подържат постоянно pH
* Защитна функция - в организма съществуват редица защитни системи . Една от тях е кръвосъсирването - предпазване от кръвоизливи , друга е защитната тя ни предпазва от токсични микроорганизми или от токсините които се отделят.
В организма не съществува резерв от белтък - при гладувания започват да се разлагат белтъците от кръвта, черният дроб или мускулите .
Тема 4 Структурни белтъци
* Колаген -най-често срещаните белтъци, изграждат сухожилията ,кожата и участват във всички свързващи тъкани. Характерна особеност е стабилната суперспирала която се състои от 3 полипептидни вериги които са свързани нековалентно.
Пептидната верига основно е изградена от триплет, глицин ,пролин , и 4-ри хидрокси пролин
Към колагеновата структура ковалентно са свързани и захари от 4 до 12 % основно се съдържа гюукоза, галактоза или техни димери. Денатурираният колаген се нарича желатин
Кератин - защитните образования вклчително повърхностният слой на кожата са изградени от кератини, при свързването на веригите участват голям брой напречни дисулфидни мостове получени от аминокиселината цистеин
Кератините са неразтворими във вода, защото съдържат аминокиселини с хидрофобни групи , металин и др.
-в черупката на костенурката се съдържа 18% цистин
Тема 5 хормони - белтъци
* Тиронини - това са хормони които се синтезират в клетките на щитовидната жлеза. те се състоят от 2 остатъка на аминокиселината тирозин
* В зависимост от броя на йодните атоми различаваме 2 вида ( три йодо тиронин )и (с 4 тироксин)
Биологичните функции на тиронините са :
* --- стимулира синтеза на белтък а от там и растеж на организма
* --- контролират лимогенезата (засилват или забавят разграждането на мазнините)
* --- контролират работата на дихателните вериги при окислителните процеси
* Инсулин - хормон на задстомашната жлеза. Той е пептиден хормон и се секретира директно в кръвта . Инсулина регулира въглехидратната обмяна като стимулира преноса на глюкоза през клетъчните мембрани , недостигат му води до захарен диабет. Основно води до намаляване запаса на гликоген в черният дроб и мускулите като увеличава концентрацията на глюкоза в кръвта ( 3,8 - 5,6 м мол/л) .Инсулина е анаболен хормон , той стимулира синтеза на белтък а от там и растеж на организма. Също стимулира синтеза на мазнини и гликоген. Той се състои от 2 пептидни вериги, 1-вата с 21 аминокиселини, а 2-та с 30 аминокиселини, съдържа 2 дисулфидни моста в позиции 7-7 и 20-19 . Първата верига съдържа и вътрешно молекулеен диулфиден мост в позиции 6-11 . Инсулина и адреналина са хормони антагонисти
-адреналина е стресов хормон. той предизвиква катаболитни ефекти (процеси на разграждане) . Той се секретира при особени състояния на организма (страх, гняв, напрежение) биохимичните му ефекти са ( разгражда гликогена в черния дроб и получената глюкоза постъпва в кръвта- повишава кръвозахарната концентрация) (в мускулите също се разгражда гликогена и получената глюкоза се трансформира в лактат и се увеличава неговата концентрация )
- инсулина е хормон който стимулира синтезата на гликогена

- адреналина е хормон който разгражда гликогена

Тема 6 ПОЛИЗАХАРИДИ

- монозахаридите са клас съединения които съдържат 2 функционални групи: алдехидна (кетогрупа) и хидроксилна група
* Тези които съдържат алдехидна група са алдозиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по биохимия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.