Лекция по Химия за студенти 1 курс


Категория на документа: Химия


• Слоевете се означават с латински букви : К (n = 1); L (n = 2);М(n = 3); (N=4)и т.н.

Орбитално квантово число ( l)

има стойности от 0 до n -1

n = 0, 1, 2, 3……. n -1

Например: n = 1 l = 0

n = 2 l = 0, 1

n = 3 l = 0, 1, 2
• Електроните, които имат еднакви l и n , образуват един подслой.
• Броят на подслоевете в даден слой е равен на стойността на n за този слой.
• Орбиталното квантово число определя:

а) енергията на електроните в един подслой

б) формата на електронните облаци
При l = 0 подслоя се означава като s - подслой
При l = 1 подслоя се означава като р - подслой
При l =2 подслоя се означава като d- подслой
При l =3 подслоя се означава като f - подслой
• Електроните в един s -подслой се означават като s -електрони и техните електронни облаци - s - електронни облаци.Те имат форма на сфера.
• р - електронните облаци имат форма на пространствени осморки
• d и f- електронните облаци имат по-сложни форми.

Магнитното квантово число (m), взема стойности от - l до + l , вкл. 0.

Например при l =0 → m = 0

l = 1 → m = -1, 0, +1
• Магнитното квантово число определя пространствената насоченост на електронните облаци и техния брой в даден подслой.
• Във всеки слой има само един сферичен s - електронен облак, тъй като при l=0, m= 0.
• В р - подслоевете има три електронни облака: рx, py и рz , защото при l = 1, m = -1,0,+1. Трите р - електронни облака са насочени по координатите х , y и z и имат форма на пространствени осморки

При l = 2 → m = -2, -1, 0, 1, 2;
• Броят на орбиталите в d - подслоя е пет ( d- орбитали и имат формата на пространствени детелини).
Състоянието на електроните, което се характеризира с определени стойности на трите квантови числа (n,l,m) се нарича АТОМНА ОРБИТАЛА.
На всяка стойност на l отговарят 2l +1 стойности на m.


Спиново квантово число ( s ).
• Освен около ядрото, електрона може да се движи и около собствената си ос. Това движение се нарича СПИН. То се характеризира със спиново квантово число (s ), което може да има две стойности: + ½ и – ½.
• Електрони с еднакви спинови квантови числа се наричат електрони с паралелни спинове. Те се означават с две успоредни насочени в една посока малки стрелки.
Антинаралелни спинове се означават с две успоредни малки стрелки насочени обратно една на друга
2. Електронна структура на атомите.
• Изграждането на електронната обвивка на многоелектронните атоми по слоеве, подслоеве и орбитали става според

а) принципа на ПаулиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по Химия за студенти 1 курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.