Методическа разработка по химия на тема "Натрий"


Категория на документа: ХимияМЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО ХИМИЯ

ТЕМА : НАТРИЙ

І. Анализ на учебно съдържани

Факти:
- нови
o физични и химични свойства
Понятие:
- опорни :
o метали и неметали
o химичен елемент
o химични реакции
o просто и сложно вещество
o видове прости вещества
- нови
o натрий
o активен метал
o елемент с метален характер
o оксид, хидрик, натриев хидроксид, соли
ІІ. Цели:
1/- Образователни:
- да описват характерните физични и химични свойства на веществото натрий;
- да изразяват с химични уравнения взаимодействието на натрия с кислород, с неметали- хлор и сяра, с вода и киселини
- да се насочат учениците към опеделен алгоритъм за изучаване на химичен елемент
2. Възпитателни:
- повишаване интереса към познавателна дейност по химия и към проблемите за опазване на околната среда;
- да усвоят знания за безопасна работа с химичните вещества
3. Развиващи:
- решаване на учебни проблеми и създаване на положителни мотиви на учебна дейност;
- проява на творчество, оригиналност и въображение
ІІІ. Ход на урока
1. Актуализация на знанията за прости вещества - метали и неметали.
Посочете кои от веществата са прости и кои сложни вещества?
ВЕЩЕСТВА
ПРОСТИ
СЛОЖНИ
ВОДА

+
ВОДОРОД
+

КИСЛОРОД
+

ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС

+Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методическа разработка по химия на тема "Натрий" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.