Органична химия


Категория на документа: ХимияЕпоксиди /оксиране/
Когато О-атом участва в тричленен пръстен тогава съединенията се наричат етиленови оксиди или епоксиди /епоксисъединения/. Когато пръстенът е по-голям съединенията се наричат оксирани.
Получаване на оксирани
1/ Епоксиди могат да се получат чрез пряко окисление на алкени :

Епоксидирането се явява пример за цис-присъединяване към двойна връзка на алкени. Същата реакция може да се извърши чрез каталитично окисление на етилен :

2/ От халогенхидрини след взаимодействие с бази :

Химични свойства на епоксидите

алкилцелосолв алкилкарбитол
Епоксидният пръстен се разкъсва и под действие на Гриняров реактив по схемата :

етаноламин /коламин/

холин
Последните две съединения са биогенни амини. Коламинът влиза в състава на кефалините /вид липиди/, които играят важна роля в организма. Холинът пък е силна база. При ацетилирането му се получава ацетилхолин, която е медиатор при провеждането на нервни импулси в мускулите. Участва и в ензима ацетилхолинестераза /от групата ензими “естерази”, които служат за хидролиза /.
Представители на епоксидите
Етиленов окис /1,2-епоксиетан/.Отровен газ с етерна миризма и много ниска т.к. /около 130 /.Той е лесноразтворим във вода и в алкохол. Разпространява се втечнен в стоманени бутилки. Изходно вещество е за много синтези поради голямата си реактивоспособност.
Диоксан /1,4-диоксан/. Получава се при дестилиране на гликол с малко количество концентрирана сярна киселина /метод на Фаворски / :

Диоксанът е безцветна течност с т.к.1020. Макар и да има етерна структура и да не е алкохол, диоксанът се разтваря във вода във всяко отношение. Тази негова разтворимост стои във връзка с високото му кислородно съдържание. Той е добър разтворител на много органични съединения. Отровен е ! При работа с него трябва добре да се вентилира.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Органична химия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.