Категория "Химия"


Категория на документа: Документи по Химия
 ЮЗУ "Неофит Рилски" Природо-Математически Факултет Катедра:Химия КУРСОВА РАБОТА Tема: Чувствителност и граници на откриване и граници на определяне на аналитичните методи. Точност и прецизност. Доказване на точността на аналичитните методи. Калибриране. Метод на стaндартна добавка. Изготвил: Проверил: Георги Мичев Гл.ас.д-р ПетранкаПетрова Борис Костадинов МОЛЕКУЛЕН АБСОРБЦИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ (MACA) Оптичен метод за анализ,който се основава на абсорбцията на ел.магнитно лъчение във видимат

Категория на документа: Документи по Химия
 Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив Реферат Тема: ХИТИН И ХИТОЗАН - Химична структура, източници и приложение Изготвил: Доротея Тихолова, 129 а група, № 26136 ХИТИН - Химична структура - Хитинът е биополимер, състоящ се от N-ацетил-D-глюкозамин и D-глюкозамин, свързани помежду си чрез β-(1→4) гликозидни връзки, където N-ацетил-D-глюкозамин е преобладаващата структура в полимерната верига. Хитинът е животинския аналог на целулозата. Думата "хитин" идва от гръцката дума χιτών (хит

Категория на документа: Документи по Химия
Химикотхнологичен и металургичен университет Катедра: аналитична химия Тема: Методи на титруване Изработили: 1. Емилия Благоева БТ-0629 1. Нора Димитрова БТ-0631 2. Цветелина Стрельова БТ-0635 Ноември 2012г. Съдържание: 1. Принцип на титриметрия................................................................................3 2. Методи на титруване.......................................................................................4 2.1. Директен метод..........................................

Категория на документа: Документи по Химия
 Реферат Тема: Противовъзпалителни лекарствени средства, инхибитори на COX 1 и COX 2 Противовъзпалителни средства са вещества, които намаляват възпалението.Противовъзпалителните лекарства имат аналгетичен ефект (отстраняващ болката) и антипиретичен ефект (намаляване на температурата). Класификация на противовъзпалителните средства: I. Стероидни медикаменти (глюкокортикостероиди) Глюкокортикостероидите намаляват възпалението като се свързват със стероидните рецептори. Това са медикаменти, които

Категория на документа: Документи по Химия
Тема 1 *Биохимията - химията на живите организми. Биохимията изучава химичния състав на неживите организми - вируси, микроорганизми, растения и животни. Биохимията изучава само химичните съединения "биомолекулите" които влизат в състава на живите системи и вземат участие в реализирането на биологични функции. Проучване на функциите и трансформациите на биомолекулите в живите организми т.е. техните метаболизми. Трансформацията на биомолекулите е свързана с енергетични промени. За това тези проуч

Яндекс.Метрика
92 92 100 100